Skladistenje

U sklopu proizvodnog kompleksa raspolažemo sa značajnim skladišnim kapacitetima, kako za naše potrebe, tako i za naše partnere-zakupce

  • 13.500 tona silosa
  • 960 kvadrata podnog skladišta
  • magacinski prostor od 600 paletnih mesta